Tuiste vir Bejaardes

HUIS HERFSBLAAR

Corona Voorsorg

Kontak ons gerus

012 333 4445

Corona Voorsorg

Beste Inwoners

Na aanleiding van die aanbieding van inligting ten opsigte van die Corona Virus COVID-19 infeksie, kan die bestuur alle inwoners, uitgebreide families, dagbesoekers en werknemers die versekering gee dat die situasie deurentyd gemonitor word en dat ons soos dit nodig word spesiale maatreëls vir die fasiliteite implementeer. Ons wil u ook asseblief herinner dat persoonlike higiëne elk van ons se eie verantwoordelik is. Die beste manier om infeksie te voorkom, is om nie aan die virus blootgestel te word nie. Die volgende maatreëls is reeds geïmplementeer as voorsorg tot u veiligheid en so ook die veiligheid van ander.

 1. BEHEER BY DIE TOEGANGSHEKKE:
  1. Elke persoon wat die perseel wil betree is onderhewig aan die volgende prosedure en voorsorgmaatreëls :-

Toets van temperatuur van enige persoon wat inkom hetsy per voet of ’n motor bestuur wat die passasiers in motors ook insluit. Die maatreëls is ook op al die personeel van toepassing.

Indien ’n persoon se temperatuur getoets word en dit oorskry 37.5 sal die persoon toegang tot die perseel geweier word. Indien dit personeel of ’n inwoner is, sal die persoon versoek word om by die toegekende area te wag tot ’n verpleegkundige hom/haar kan ondervra of ondersoek en vasstel wat die oorsaak van die koors is.

Alle persone wat nie Huis Herfsblaar personeel is nie sal ’n ID boek of bestuurslisensie hê wat geskandeer word om toegang en beheer moontlik te maak. Dit sal noodsaaklike inligting wees sou ons moet uitvind met wie ’n inwoner of personeellid dalk kontak gehad het. Die dienste van inwoners se eie bediendes en tuinwerkers sal ook gestaak word en die persone sal toegang geweier word.

Alle inwoners wat die perseel verlaat moet asseblief hulle inligting aan die sekuriteitsbeampte by die hek voorsien om aantekeninge te maak en sodoende dit vir ons moontlik maak om behoorlike kontrole te hê van wie die perseel verlaat het en of hulle dieselfde dag terugkeer.

Alle inwoners wat hulle familie of vriende vergesel na hulle huis of die winkels en dieselfde dag terugkeer word by die hek afgelaai en hulle ID of bestuurslisensie sal geskandeer, hande gespuit , en temperatuur gemeet word voor hulle na die wooneenhede terugkeer.

Alle inwoners wat saam hulle vriende of familie met vakansie gaan, uitslaap of nie dieselfde dag terugkeer nie sal met terugkeer na hulle eenheid vir 14 tot 21 dae in isolasie in hulle eenheid gehou word om kontak met ander inwoners te beperk. Voedsel sal wel aan hulle gelewer word en monitering van die inwoner sal gedoen word. Alle ander dienste sal egter gestaak word

 

Die gereelde spuit van ontsmettingsmiddels op almal se hande by die hek,
eetsaal, saal en ander plekke waar inwoners vergader om sodoende die persoon die geleentheid te bied om sy/haar hande behoorlik te vryf.

Die gereelde was van hande met water en seep in alle plekke waar water en seep toeganklik is.

Die aflewering van alle pakkies of enige artikels sal by die hek ontvang word en inwoners sal dit dan daar kan afhaal of reëlings tref dat iemand wat binne-in die terrein is dit namens u afhaal. Huis Herfsblaar of die personeel sal ongelukkig nie vir die nagaan en verifiëring van die pakkie of inhoud aanspreeklik gehou kan word nie.

Toegang van aflewerings wat vir die bedryf van die instansie noodsaaklik is word die afdelingshoof gekontak wat  iemand stuur om daardie persone te ontvang en te begelei na die geallokeerde aflewerings zone.

Die aflewerings vir die apteek op die perseel sal ook soos bo genoem hanteer word.

Buitekliënte van die apteek sal hulle voorskrifte by die hek optel, indien dit ’n instap kliënt is, sal hulle die apteek vanaf die hek skakel en so geholpe raak.

Die interne kliënte kan ook die apteek skakel vir aflewering by hulle eenheid.

Met die afsterwe van ’n inwoner sal die betrokke suster verantwoordelik wees om spesiale reëlings met die hek te tref vir toegang van die onmiddellike familie. (soos aangeteken in die lêers van die inwoner) Die persone sal by die hek ontvang word en na die inwoner se eenheid begelei word en al die nodige voorsorgmaatreëls soos handhigiëne en skandering is ook hier van krag.

Alle markte of aktiwiteite wat besoekers benodig of persone uit die publiek benodig om die aangeleenthede te laat plaasvind en wat by Huis Herfsblaar aangebied is word onmiddellik en tot verdere kennis gestaak.

Buitelede van die dienssentrum sal spesiale reëlings moet tref om toegang na die perseel te verkry.

Die inwoners wat nog graag kerk toe wil gaan kan dit wel doen maar moet bevestig of die kerk wel ’n diens sal hê. Sorg ook dat u dan die nodige voorsorgmaatreëls volg.

Die leeskamer en biblioteek word gesluit tot verdere kennis.

Ons versoek u om asseblief net na die winkels te gaan as dit noodsaaklik is en ook om eerder koffiewinkels en eetplekke waar moontlik te vermy. Moet asseblief nie staatmaak op die winkelsentrum om voorsorg te tref vir u higiëne nie. Doeltreffende handhigiëne en voorsorgmaatreëls bly u eie verantwoordelikheid.

 

 1. BESOEKERS EN GASTE:

  1. DAAR SAL GEEN BESOEKERS TOEGELAAT WORD NIE.

Die reëls geld vir alle besoekers wat insluit man, vrou, uitgebreide familie, kinders, kleinkinders, Dokters, Verpleegsters, kollegas, kennisse, moontlike diensleweraars, ens.


Ons versoek dat u nie na u dokter se spreekkamers gaan sonder om met u dokter te skakel of met die Huis Herfsblaar spreekkamer te skakel. Sou u dan nog voel u benodig die dienste van ’n dokter sal hulle met u en die dokter skakel om te sien of hulle dit telefonies kan uitklaar of dan die nodige reëlings tref dat u die dokter kan besoek op sy/haar terme.

Indien u ’n voorskrif moet herhaal kan dit telefonies in samewerking met die suster en die dokter telefonies gedoen word. Indien dit nie moontlik is nie sal die suster u bystaan met die stappe wat gevolg moet word.

 1. GASTE VIR ETE IN DIE EETSAAL.

Daar word geen gaste in die eetsaal toegelaat nie.

Alle besprekings is opgehef tot verdere kennis.

Besprekings in die eetsaal van meenthuisinwoners is ook opgeskort tot verdere kennis

Ons versoek u om ons onmiddellik in kennis te stel indien u self óf kontak met oorsese besoekers of iemand wat binnelands gevlieg het gehad het. Die versoek is ook dat u ons dadelik sal verwittig in die geval waar iemand waarmee u kontak gehad het moontlike simptome het of toon.  Sou daar enige moontlikheid wees dat u in aanraking was met iemand wat miskien die virus onderlede het, moet u asseblief in u eenheid bly en nie in openbare ruimtes rondbeweeg, geen besoek by of aan ander inwoners bring nie. Skakel onmiddellik die suster aan diens op die noodnommer en hulle sal na u eenheid toe kom en mediese praktisyn kontak of die openbare blitslyn 0800 029 999 skakel.

DIE ONTSMETTING VAN VERSKILLENDE OPPERVLAKTES:

Daar is verkillende maatreëls ingestel vir die skoonmaak van alle oppervlaktes in die gange, hysbakke, tafels en stoele, deurknoppe, waskamers, badkamers, openbare areas ens. Die maatreëls word daagliks uitgevoer en nagegaan om die risiko van besmetting te verminder.

 1. Ons het ook versoek dat in plekke met beperkte spasie waar die afstand van minstens 1 m nie moontlik is, ons nie met mekaar gesels nie. Bv. die hysbak,

 2. Daar is ook versoek dat een inwoner die knoppies in die hysbak druk om sodoende te voorkom dat ons almal daaraan moet raak. Versoek net die inwoner wat by die knoppie staan om u vloer se knoppie te druk. hy/sy sal dan met die kneukel doen.

DIE VEILIGHEID VAN DIE INWONERS, PERSONEEL EN PUBLIEK IS VIR ONS BAIE BELANGRIK EN ’n BAIE HOË PRIORITEIT. DAAROM IS DIE MAATREËLS NET ’N PAAR WAT ONS IMPLEMENTEER EN DAAR KAN SONDER KENNISGEWING ADDISIONELE MAATREËLS BYGEVOEG EN GEIMPLEMENTEER WORD.

ONS VRA ASSEBLIEF U SAMEWERKING.

 

 

BYKOMENDE MAATREËLS

 1. BEHEER BY DIE TOEGANGSHEKKE:

 

 1. Ons mag vanaf middernag op 26 Maart 2020, vir 21 dae nie meer onnodig uitgaan nie en daarom is dit noodsaaklik dat uitgaan en terugkeer van alle personeel en inwoners alleenlik moontlik is indien die persoon ’n brief vanaf die dienssentrum verkry het wat hom/haar toestemming gee om wel te kan gaan. Die permit word slegs beskikbaar gestel as dit lewensnoodsaaklik is.  Die persone wat SASSA betalings op 30 en 31 Maart 2020 moet gaan ontvang, moet ook ’n brief hê voor hulle kan uitgaan.

 2. Ons mag nie meer na vriende en familie gaan vir ete, of om te kuier nie.

  Indien u na die kleinkinders moet omsien of daar enigiets is wat u verplig om daagliks na u kinders te gaan, moet u asseblief daar gaan inwoon vir die 21 dae wat ons ingeperk is.

 1. Inkopies moet beperk word tot ‘n minimum en u kan van dienste soos deur Queenswood Spar wat bestellings neem en aflewer, gebruik maak.

 2. Ons mag nie elke dag uitgaan nie en die permit sal ook nie agtereen-volgende dae aan persone uitgereik word nie.
 3. Die permit sal slegs tussen 10h00 en 12h00 van Maandag to Vrydag beskikbaar wees.

  Die permit sal net vir noodsaaklikhede gegee word en alle afsprake sal eers telefonies bevestig word voor u daarheen gaan aangesien meeste praktyke gesluit is en dokters net noodgevalle hanteer.

 

AS ONS NIE DIE MAATREËLS GEHOORSAAM NIE 
IS DIT NIE NET BLOOTSTELLING VIR ONSSELF NIE, MAAR OOK DIE LEWE VAN ANDER WAT IN GEVAAR IS.

 

Ek wil u almal bedank vir u samewerking.

 1. EETSAAL EN ALGEMENE AREAS:

 

 1. Ons poging vir die vereiste van 1 m² per persoon, is die reëlings in die eetsaal dat inwoners nie ’n spesifieke sitplek het nie en dat daar net twee persone by ’n tafel sit.
 2. Die tafeldoeke en servette is verwyder en die inwoners sal van papier servette gebruik maak tot verdere kennis.

  Die middagete is verdeel in twee sessies naamlik:-
  1. Eerste sessie 12h00 tot 13h00
  2. Tweede sessie 13h00 tot 14h00

          Elke inwoner het ʼn kaartjie ontvang wat die tyd van sy/haar ete        aandui en ook voorsiening maak vir die personeel om u kaartjie te         merk.

 1. Ons versoek die inwoners ook om asseblief nie na ete aan tafel te bly sit en kuier nie. Die personeel moet afdek om die eetsaal gereed te kry vir die volgende groep.
 2. Ons versoek ook dat die tweede groep nie voor 13h00 die eetsaal sal binnegaan nie. Die rede is om die personeel ’n geleentheid te bied om die eetsaal gereed te kry vir u almal.
 3. Ontbyt word nog in een sessie gedoen aangesien die hoeveelheid inwoners wat bywoon nog met die nuwe uitleg moontlik is.

  Ontbyt in die eetsaal is elke oggend om 08h00 en sluit Sondae ook in aangesien inwoners nie nodig het om vroeër te eet nie Hierdie reëling sal so bly tot dienste by die verskillende Kerke hervat.

  Meenthuis etes kan nog Maandae tot Vrydae verkry word. Dit sal dieselfde voedsel wees wat in eetsaal bedien word, sal in wegneem houers wees en ons kan ongelukkig nie aan spesiale versoeke aandag gee nie.

 

Indien ‘n inwoner van iemand weet wat nie in isolasie is nie maar ook nie in die eetsaal kom om te eet nie, moet u ons asseblief laat weet.

 

 1. COVID-19 Voorvalle:

Die Dr is by sy eie huis in isolasie en dit gaan goed met hom.  Die verpleegpersoneel skakel ook gereeld met hom rakende inwoners se welstand, voorskrif aanpassings of hernuwings. Telefoniese konsultasies word ook gedoen.  Die lys met name en kontakbesonderhede van al die inwoners en personeel wat moontlik met hom kontak kon hê is aan die Departement Gesondheid gestuur vir kennisname en monitering.  Ons werk saam met hulle om te verseker dat al die nodige voorsorgmaat-reëls in plek is en dat die betrokke inwoners deurentyd gemonitor word.

Ek is bewus van baie gerugte en wil u versoek om dit asseblief nie te versprei of om bekommerd te wees nie.  Ons sal die inwoners inlig indien daar rede tot kommer is.

Ons maak gebruik van die departement se dokumentasie om monitering te doen en voltooi die vorms daagliks vir elk van die persone wie op die naamlys by die Departement Gesondheid is. Dieselfde prosedure geld ook vir inwoners wat in isolasie is na hulle teruggekeer het van ’n besoek aan familie of  vriende of met vakansie was.

ONS VRA WEEREENS U SAMEWERKING EN OM ASSEBLIEF NIE GERUGTE TE VERSPREI NIE, MAAR EERDER FEITE!

 

 1. VERBLYF VAN PERSONEEL:

Met die instelling van die maatreëls is daar redelik baie uitdagings vir die personeel om by die werk te kom en ons gaan alles moontlik doen om hulle te help.  Die wat vêr woon kry nie maklik vervoer nie en kan dan moontlik nie kom nie of hulle is baie laat.

 1. Ons het al die personeel wat moontlik kan na hulle huise gestuur en werk nou met die minimum personeel.
 2. Personeel wat aan diens is sal in die kwartiere slaap maar daar is nie genoegsame plek nie.
  Voorsiening van addisionele slaapplek vir personeel sal tydelik in beskikbare lokale, in die sale of eenhede gemaak word.
 1. Voorsiening is ook met behulp van die NGKQW gemaak sodat van die personeel in die kategese se lokale kan slaap.
 2. Indien nodig sal ons ander reëlings maak om hulle te akkommodeer.

Ons is dankbaar vir die personeel wat in die moeisame omstandighede kom werk en sal hulle al die ondersteuning bied wat nodig is om dit vir hulle te vergemaklik.

 

 1. WELSTAND VAN ONS NAASTE:

 

 1. Die inperking en voorsorgmaatreëls kan ’n baie slegte uitwerking op mense hê. Hulle is bang, onttrek, bekommer hulle oor kinders, kleinkinders, familie, vriende, kennisse en al die verskriklike valse gerugte wat die rondte doen.

 

HOE KAN ONS MEKKAAR HELP?

 

 1. Om mekaar te help versoek ek u as inwoners om ’n inwoner te kies, die vriend te wees en hulle te skakel, lekker te gesels oor hulle bekommernisse en enige ander onderwerp en sodoende mekaar se moraal te lig.
  Beperk u tyd op sosiale media en veral COVID-19. Daar is so baie inligting wat mense sonder om dit te lees of te bevestig, net aanstuur en so verkeerde inligting versprei en inwoners dan onnodig bekommerd maak of self paniekerig laat optree.

 

PRAAT OOR ANDER GOED!  

 

 1. Moedig mekaar aan om – met die nodige voorsorgmaatreëls – te gaan stap.
 2. Hou die 1 m² per persoon afstand
 3. Groet ander sonder kontak, waai met die hand of groet net baie beleefd “Goeiemôre Koos hoe gaan die met jou vandag”
 4. Hou ‘n sneesdoekie voor u mond en draai weg van ander as u nies of hoes. Indien u siekerig is en nie ander wil aansteek nie kan u ‘n masker dra. 
 5. Was u hande deeglik met seep en water as u dalk aan iets wat moontlik besmet is gevat het of sneesdoekies gebruik het.
 6. Vermy kontak met u gesig en was u hande en gesig as u weer terug by u huis is.
 7. Lees, skryf, verf, teken, doen goed wat u gedagtes wegneem van al die bekommernisse.
 8. Indien u twyfel oor iets skakel die spreekkamer of u dokter vir advies.

Maak gebruik van programme soos Skype wat u die geleentheid bied om virtuele koffie te kan geniet saam geliefdes en so lekker kan lag en gesels.

KOM ONS FOKUS OP DIT WAT ONS IN GENADE ONTVANG EN NIE OP DIT WAT ONS NIE HET NIE.

BAIE DANKIE
PSALMS 91

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, (2) hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.” (3) Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. (4) Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou ‘n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. (5) Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, (6) vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. (7) Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. (8) Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. (9) Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, (10) sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. (11) Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. (12) Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie. (13) Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy doodtrap. (14) “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm. (15) Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. (16) ‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.”